Intuitivt og effektivt

Reduserer lærerens administrative arbeid gjennom lokalt tilpassede testmaler og arbeidsflyt for karaktersetting.

 Plattformuavhengig

Fungerer like bra på PC, Mac, iPad og Chromebook.

 Fleksibel nedlåst nettleser

Sikker nettleser som likevel tillater hvitlisting av nettsider, samt forbedret sikkerhet gjennom overvåking i sanntid.

 Universell utforming - Mer enn WCAG

Individuelle tilpasning: tekst-til-tale, stavekontroll, tastaturnavigering, zooming, fargeinversjon etc.

 Mer enn Multiple choice

Støtter 20+ spørsmålstyper som inkluderer alle fag med særlig sterk støtte til realfag.

 API og integrasjoner

Integrerer med G Suite for utdanning, Office 365, SATS, Feide og mer.