Enkelt och effektivt att använda

Gemensamma mallar och bedömningsflöden effektiviserar arbetet och minskar administrationen.

 Plattformsoberoende

Genomföra prov på elevernas egna enheter, oavsett om det är en Mac, PC, Chromebook eller surfplatta.

 Flexibelt nedlåst läge

Säker lock-down browser som kan vitlista resurser samt utökad säkerhet genom realtidsmonitorering.

 Tillgänglighet - mer än bara WCAG

Individuell anpassning; talsyntes, stavningskontroll, tangentbordsnavigation, skärmförstoring och dylikt.

 Mycket mer än flervalsfrågor

Över 20 frågetyper för flexibel användning inom alla ämnen och speciellt stöd för STEM genom GeoGebra.

 API:er och Integrationer

Integreras enkelt med G Suite for Education, Office 365, Skolfederation, ProCapita och andra system.